Europees Parlement neemt Cyberbeveiligingsverordening aan

Op dinsdag hebben de Europarlementariërs de EU-Cyberbeveiligingsverordening aangenomen met 586 stemmen voor, 44 stemmen tegen, en 36 onthoudingen. Deze wetgeving roept het eerste EU-cyberveiligheidscertificeringsschema in het leven zodat gecertificeerde producten, processen en diensten die in de EU-lidstaten verhandeld worden altijd voldoen aan cyberveiligheidsstandaarden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking

Op 9 november is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking getreden, die aanbieders van essentiële diensten in onder andere de energie-, de financiële- en vervoerssector en digitale dienstverleners, zoals clouddiensten, online zoekmachines en online marktplaatsen, verplicht om ernstige cyberincidenten bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid te melden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer neemt Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen aan

De Eerste Kamer heeft de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen als hamerstuk aangenomen. Met de wet moet de digitale weerbaarheid vergroot worden, doordat voor met name nutsbedrijven en digitale dienstverleners de regels worden uitgebreid.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevolgen CLOUD act voor Nederland

Op 5 oktober jl. heeft Minister Grapperhaus (JenV) de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen voor Nederland van de Amerikaanse Clarifying lawful overseas use of data (CLOUD) Act. Op 23 maart 2018 werd in de Verenigde Staten (hierna VS) de CLOUD Act aangenomen (CLOUD = Clarifying lawful overseas use of data). Deze federale wet wijzigt de Amerikaanse Electronic Communications Privacy Act (ECPA). De CLOUD Act geeft een nieuw kader voor de Amerikaanse autoriteiten om gegevens te vorderen die beheerd worden door bedrijven die in Amerika elektronische communicatie diensten of ‘remote computing services’ aanbieden en wereldwijd zijn opgeslagen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Minister Grapperhaus legt besluit over 'politiehacken' voor aan Eerste en Tweede Kamer

Minister Grapperhaus heeft het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk aangeboden aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De Wet computercriminaliteit III (de ‘hackwet’) is in juni in de Eerste kamer aangenomen. Dit nieuwe besluit is lagere wetgeving, met een uitwerking van een van de meest besproken onderdelen van de wet. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wet computercriminaliteit III gepubliceerd

Het wetsvoorstel "Verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit", oftewel: computercriminaliteit III, is op 21 september in het Staatsblad gepubliceerd en verheven tot wet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF