Artikel: Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain

In dit artikel beschrijft de auteur de techniek achter blockchain. Op hoofdlijnen wordt aandacht besteed aan juridische aspecten van blockchain en van de toepassingen daarvan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling na plaatsen opruiende teksten op Facebook

De Rechtbank Gelderland heeft een 28-jarige man uit Druten bij verstek veroordeeld voor het verspreiden en tonen van opruiende teksten. Hij kreeg een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Politie en beeldtechnologie: gebruik, opbrengsten en uitdagingen

De Nederlandse politie maakt gebruik van steeds meer beeldtechnologie: de afgelopen jaren werd een aantal typen camera’s toegevoegd, waaronder bodycams, drones, helikopters met camera’s en mobiele units voor cameratoezicht. In dit artikel bespreek ik de stand van zaken van vier soorten beeldtechnologie: gemeentelijke camera’s, bodycams, slimme camera’s en automatische kentekenherkenning (ANPR). Dit zijn de soorten beeldtechnologie waar de Nationale Politie in haar ‘Visie op sensing’ uit 2015 de nadruk op legt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Data Protection by Design als argument in het FBI vs. Apple debat

In dit artikel wordt het spanningsveld tussen enerzijds de vereisten die voortvloeien uit ‘Data Protection by Design and Default’ en anderzijds de behoefte technologie zo veel mogelijk te benutten in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme geïllustreerd aan de hand van de rechtszaak van de FBI tegen Apple. De auteurs bekijken daarna hoe deze casus moet worden bezien in het licht van de nieuwe Europese wetgevingsinstrumenten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Predictive policing | politiewerk aan de hand van voorspellingen

George Orwell waarschuwt in zijn boek 1984 voor een overheid die haar onderdanen monitort en alles in de gaten houdt. In de film Minority Report is de ‘pre-crime squad’ in staat om moorden te voorspellen en daders preventief op te pakken. De Nederlandse politie heeft dankzij de omvorming tot Nationale Politie toegang tot alle landelijke, regionale en lokale databronnen met betrekking tot criminaliteit en is daarmee een ‘informatieorganisatie’ geworden. Door verbeterde analysetechnieken, visualisatietools en computerkracht kan zij deze ‘Big Data’ inzetten om criminaliteit te voorspellen en op basis daarvan op te treden. Moeten we nu vrezen voor onze toekomst? Pakt de politie voortaan burgers preventief op? Worden systemen leidend? Het antwoord op al deze vragen is nee. Maar welke kant gaat het dan wel op?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aantal dataverzoeken Google in 6 jaar verdriedubbeld

Google weet steeds meer over ons internetgedrag en overheden staan in de rij voor deze informatie. Zoekmachine-gigant Google heeft in de tweede helft van 2015 wereldwijd ruim 40.000 verzoeken gekregen van overheden en rechtbanken om gebruiksgegevens te overhandigen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde transparantierapport van Google. Dat zijn zo’n 220 verzoeken per dag, een verdriedubbeling ten opzichte van 2009. In 64% van de gevallen ging Google daadwerkelijk akkoord met het verzoek, waarbij gegevens van in totaal 81.311 gebruikers zijn verstrekt. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF