Artikel: Een nieuw kader voor netwerk- en informatiebeveiliging: een cultuuromslag?

Veiligheid, bescherming en beveiliging van ICT-netwerken en digitale diensten, alsook van telecommunicatienetwerken en -diensten zijn van groot belang in de huidige informatiemaatschappij. In dit artikel worden de voornaamste ontwikkelingen besproken in zowel de Nederlandse wetgeving als Europese regelgeving om in dit kader een beveiligingscultuur te bewerkstelligen. Met name de stand van zaken rond de Wet gegevensbescherming en cybersecurity, de Europese Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn en diens implementatie krachtens de Cybersecuritywet, en de laatste ontwikkelingen in de telecommunicatieregulering worden behandeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorbraak in onderscheppen van cryptocommunicatie

Politie en het Openbaar Ministerie hebben een doorbraak bereikt in het onderscheppen en ontsleutelen van versleutelde communicatie tussen criminelen. Criminelen dachten veilig te kunnen communiceren met zogeheten cryptofoons, die gebruik maakten van de applicatie Ironchat. Experts van de politie in Oost-Nederland zijn er in geslaagd om toegang te krijgen tot deze communicatie en deze te ontsleutelen. Hierdoor heeft de politie enige tijd live mee kunnen kijken met de communicatie tussen criminelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanhoudingen in Limburg in onderzoek naar drugshandel via darkweb

In het onderzoek van de politie Oost-Nederland naar verdovende middelen, geld en bitcoins via darkweb zijn afgelopen dinsdag in Roermond twee personen aangehouden. De verdachten in dit onderzoek communiceerden via cryptofoons. Een deel van hun communicatie is door de politie onderschept in een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Makers en verspreiders van Coinvault veroordeeld

De ‘Coinvault-zaak’ (Rb. Rotterdam 26 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6153) verdient nadere aandacht. Het betreft namelijk de eerste veroordeling voor ransomware in Nederland. Dat is de hoogste tijd, omdat ransomware al jaren één van de meest prevalente vormen is van cybercrime in enge zin.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling computervredebreuk, oplichting, deelname aan een criminele organisatie en diefstal via nepwebsite voor internetbankieren

Gerechtshof Den Haag 25 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2488

De verdachte heeft zich gedurende een periode op de bewezenverklaarde wijze meermalen schuldig gemaakt aan computervredebreuk, door wederrechtelijk in te loggen in de internetbankieromgeving van twee rekeninghouders en daarmee de webserver van ING Groep. Daarbij heeft de verdachte gebruik gemaakt van de wifirouter van een van de aangevers, zodat hij geen tot hem herleidbare sporen zou achterlaten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

International Cyber Norms: Reflections on the Path Ahead

Recent events have proven rather discouraging with respect to the recognition and further development of a normative architecture to govern operations in cyberspace. Of particular note is the failure of the 2016 – 2017 UN Group of Governmental Experts (GGE) to agree on text regarding cyber norms for inclusion in the report it had expected to issue. Opposition from a number of states, most notably China and Russia, to any explicit mention of either the law of self-defense or international humanitarian law, as well as a degree of resistance to text that would implicate the right of states to take countermeasures (discussed below) pursuant to the law of state responsibility, prevented issuance of a consensus report by the group of 25 states.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF