Artikel: Verhaalsbeslag op bitcoins

Deze bijdrage gaat over de vraag hoe conservatoir verhaalsbeslag op bitcoins juridisch en feitelijk kan worden gelegd, en ook over hoe het conservatoir verhaalsbeslag, na het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare executoriale titel, overgaat in een executoriaal verhaalsbeslag en de schuldeiser wordt voldaan.

Verhaalsbeslag op bitcoins is mogelijk door (1) de drager waarop de privésleutel staat waarmee over bitcoins kan worden beschikt (de paper of hardware wallet) als waardepapier te kwalificeren, (2) op die wallet conservatoir verhaalsbeslag te leggen en als de toegang tot die wallet beveiligd is met een code, de schuldenaar te dwingen die code prijs te geven, (3) de bitcoins naar een andere, door een bank of DNB nieuw geopende bitcoinrekening over te maken, en (4) de paper of hardware wallet van die nieuwe bitcoinrekening te zijner tijd executoriaal te verkopen.

Lees verder:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF