Veroordeling wegens handelen in gehackte PayPal accounts (art. 138ab Sr)

Rechtbank Rotterdam 8 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6548

De verdachte heeft gedurende een periode van ruim twee jaar gehandeld in gehackte PayPal accounts. PayPal is een online betaalsysteem. Na registratie kan een gebruiker zijn bankrekening of creditcard koppelen aan het account om online betalingen te verrichten. De verdachte kocht de inloggegevens van gehackte accounts via de site blackpass. Vervolgens bood hij diezelfde accounts te koop aan op verschillende handelsplatformen op het Dark Web. De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij die gegevens na aankoop alleen nog naar het handelsplatform hoefde te kopiëren en dat de transacties daarna volledig geautomatiseerd werden afgehandeld door het handelsplatform. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte meer dan dertienduizend accounts heeft verkocht. Alhoewel uit het onderzoek niet is gebleken of en zo ja hoeveel schade er mede door het handelen van de verdachte is veroorzaakt, is het aannemelijk dat die gehackte PayPal accounts zijn misbruikt om aankopen te doen waardoor de eigenaren van die PayPal accounts, de verkopende partij en/of het bedrijf PayPal gedupeerd zijn.

De verdachte heeft dus gegevens die door een ander op illegale wijze zijn verkregen doorverkocht om winst te maken. Hij heeft de gegevens van die PayPal accounts verhandeld zoals in de fysieke werkelijkheid een heler kluissleutels verkoopt die door een ander zijn gestolen. De verdachte heeft verklaard dat hij zich ervan bewust was dat die accounts werden gebruikt om betalingen mee te verrichten. Hij heeft zich daar echter niet door laten tegenhouden, de verdachte heeft alleen oog gehad voor financieel voordeel en voelde zich daarbij onbespied door op het darkweb te handelen.

Bewezenverklaring

  • met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een computerwachtwoord, toegangscode of een daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan, verkopen en verwerven en voorhanden hebben, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

Gezien de ernst van het feit kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. De rechtbank zal echter afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en zal in plaats daarvan een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou de verdachte zijn baan kosten. Daarnaast weegt ook de proceshouding van de verdachte in positieve zin mee. De verdachte heeft na zijn aanhouding volledige openheid van zaken gegeven, hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en hij heeft spijt betuigd. De rechtbank laat deze omstandigheden nog zwaarder wegen dan de officier van justitie heeft gedaan en zal in het voordeel van de verdachte afwijken van de eis van de officier van justitie.

Lees hier de volledige uitspraak.


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF