Kan predictive policing leiden tot een redelijke verdenking?

Bij haar werkzaamheden maakt de politie gebruikt van voorspellende algoritmes. In de literatuur wordt de vrees uitgesproken dat het gebruik van voorspellende algoritmes sneller leidt tot het inzetten van (vrijheidsbenemende) dwangmiddelen tegen burgers. Deze inzet is alleen gerechtvaardigd als er sprake is van een redelijke verdenking. Welke bijdrage kan een voorspelling van een algoritme leveren aan het ontstaan van een redelijke verdenking? Voor het beantwoorden van deze vraag wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorspelling van een algoritme en andere feiten en omstandigheden waar een redelijke verdenking op kan worden gebaseerd, zoals algemene ervaringsregels en tips uit anonieme bronnen.

Lees verder:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF