Bestuurdersaansprakelijkheid en internetcriminaliteit in de bioscoop: een spannende film?

In deze praktisch-wetenschappelijke bijdrage wordt aan de hand van de CEO-fraude bij Pathé stilgestaan bij het onderscheid tussen de aansprakelijkheidspositie van de bestuurder en de aansprakelijkheidspositie van de werknemer en de in dat verband gehanteerde terminologie.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF