De verwerking van dreigingsinformatie in het kader van netwerk- en informatiebeveiliging: strafrechtelijke persoonsgegevens in de zin van de AVG?

Dit artikel onderzoekt de kwalificatie van persoonsgegevens die als onderdeel van zogenaamde dreigingsinformatie in het kader van cybersecurity-activiteiten worden verwerkt. Meer specifiek wordt ingegaan op de vraag of, en zo ja wanneer, een persoonsgegeven in deze context als strafrechtelijk persoonsgegeven moet worden aangemerkt. Ook worden de voorwaarden besproken voor het verwerken van dergelijke gegevens in het kader van de AVG.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF