Cybersecuritywet brengt nieuwe meldplicht cyberincidenten

De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni), ofwel de Cybersecuritywet, bevat een nieuwe meldplicht en zorgplicht. Vitale aanbieders en digitaledienstverleners moeten beveiligingsmaatregelen treffen en cyberincidenten melden bij de toezichthouder.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF