Artikel: Will code be taxed? Blockchaintechnologie en kunstmatige intelligentie in de fiscaliteit

Deze bijdrage bespreekt de gevolgen die de technologieën blockchain en kunstmatige intelligentie kunnen hebben voor de fiscale wetgeving. Deze technologieën hebben de potentie om de belastingheffing eenvoudiger, betrouwbaarder en effectiever te maken. Tegelijkertijd blijken er bij toetsing aan deze technologieën diverse regulatoire tekortkomingen te bestaan in de huidige materiële en formele belastingwetten, zoals een te beperkte subjectbepaling in de inkomstenbelasting en een tekortschietende wettelijke grondslag met betrekking tot de informatieverplichtingen. Deze tekortkomingen kunnen, zonder wettelijke reparatie, leiden tot een geërodeerde belastinggrondslag en rechtsonzekerheid voor de belastingplichtige.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF