Oerlemans jurisprudentieoverzicht

Jan-Jaap Oerlemans heeft weer een overzicht van cybercrimezaken gepubliceerd op zijn website. Het gaat om rechtspraak over de maanden december-februari die hem zijn bijgebleven. Het waren te veel zaken om allemaal een plek te geven. Om die reden is een selectie gemaakt. Daarbij heeft hij dit keer extra gelet op zaken die interessante vragen met zich meebrengen op het gebied van strafvordering.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF