Zes moties wet kansspelen, aanhouding wet casinoregime

Dinsdag 12 februari 2019 debatteerde de Eerste Kamer in tweede termijn over twee met elkaar samenhangende wetsvoorstellen over kansspelen, te weten de Wet kansspelen op afstand en de Wet modernisering speelcasinoregime. De eerste wet beoogt het legaliseren van online kansspelen, de tweede beoogt het casinowezen te liberaliseren en Holland Casino te privatiseren. De Wet op de Kansspelen komt dinsdag 19 februari in stemming, de behandeling van de wet modernisering speelcasinoregime wordt op verzoek van minister Dekker (Rechtsbescherming) aangehouden. Het is wel de bedoeling dat dit wetsvoorstel nog door deze Kamer - die in juni wisselt - wordt afgehandeld.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF