Massasurveillance en privacy: De betekenis van het EHRM-arrest Big Brother Watch e.a. t. het Verenigd Koninkrijk voor het EU-recht

In 2013 onthulde Edward Snowden het bestaan van een programma (PRISM) waarmee de Amerikaanse National Security Agency informatie vergaarde van aanbieders van elektronische communicatiediensten. Uit gelekte documenten bleek dat ook één van de Britse geheime diensten (Government Communications Headquarters – GCHQ) toegang had tot PRISM. GCHQ gaf later toe dat het inderdaad informatie had verkregen via PRISM. Edward Snowden onthulde ook dat GCHQ zelf een operatie had opgezet, genaamd ‘TEMPORA’, waarmee het grote hoeveelheden gegevens aftapte van Internetkabels. Tien mensenrechtenorganisaties, waaronder Big Brother Watch, waren van oordeel dat het Verenigd Koninkrijk hiermee de mensenrechten had geschonden, met name het recht op privacy zoals neergelegd in art. 8 EVRM. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaf hen in een arrest van 13 september 2018 deels gelijk (Big Brother Watch e.a. t. Verenigd Koninkrijk). Dit artikel belicht in de eerste plaats het belang van de zaak Big Brother Watch e.a. voor het EU-recht, en vice versa.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF