Transactie en dagvaardingen na verspreiding privé-filmpjes via internet

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de verspreiding van twee privé-filmpjes via internet afgerond. Op 10 februari 2017 werd hiervan aangifte gedaan door het slachtoffer.

Uit het door de politie Noord-Holland ingestelde strafrechtelijk onderzoek kwamen drie verdachten naar voren: twee natuurlijke personen en een rechtspersoon. Zij worden verdacht van smaad danwel belediging.

Het OM heeft aan alle drie de verdachten een transactie* aangeboden, onder andere na overleg met het slachtoffer.

De rollen van de verdachten waren verschillend wat betreft de strafbare feiten: de twee natuurlijke personen hebben een filmpje op Twitter gepubliceerd, de rechtspersoon heeft een embedded link** geplaatst. Om die reden zijn aan verdachten verschillende transacties aangeboden, variërend van een geldboete en schadevergoeding tot een werkstraf.

De rechtspersoon is met het transactie-aanbod akkoord gegaan. Die zaak zal middels een transactie in de vorm van een geldboete worden afgedaan. Het OM doet geen mededelingen over de inhoud van de transactie, omdat de zaak buiten de (openbaarheid van een) rechtszitting wordt afgedaan. De twee natuurlijke personen zijn niet akkoord gegaan met het transactie-aanbod. Zij zullen worden gedagvaard voor de rechtbank Noord-Holland. Een zittingsdatum is op dit moment nog niet bekend.

Bron: OM


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF