Themanummer: ‘fake’

In de artikelen in het ‘fake’-nummer van Mediaforum, wordt ingegaan op diverse aspecten van fake news. Wat is fake news of desinformatie feitelijk en juridisch? Moet mediageletterdheid worden bevorderd? Welke rol spelen de sociale media daarbij? Wat doet de Raad van Europa en wat zou hij nog meer kunnen doen? En hoe is de situatie specifiek in ons land en bij onze zuiderburen? Is die net zo zorgelijk als in de Verenigde Staten, of hebben wij nog genoeg pluriforme media tot onze beschikking en is de situatie bij ons minder gepolariseerd? Bijdragen: A. Nieuwenhuis ‘Fake news: een plaatsbepaling’, W. Hins ‘De taak van sociale media bij het bestrijden van desinformatie’, M. Groothuis ‘Mediageletterdheid en digitaal burgerschap: oplossingsrichtingen voor desinformatie?’, T. McGonagle ‘De Raad van Europa en online desinformatie: laveren tussen zorgen en zorgplichten?’, E. Coche ‘‘Fake news’ en desinformatie in België: weinig zorgen, problemen voor morgen? Een analyse van dit mediafenomeen in België’, C. Plaizier & M. Klus ‘‘Nepnieuws in Nederland: verschijningsvormen van en potentiële oplossingen voor dit container-begrip’.

Bezoek hier de website van het tijdschrift.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF