Hof: kaartschrijver/kaartlezer kan op zichzelf beschouwd niet als technisch hulpmiddel (art. 139d Sr) worden aangemerkt

Gerechtshof Den Haag 9 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2426

De verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan computervredebreuk, door met behulp van een kaartschrijver/kaartlezer meerdere OV-chipkaarten te manipuleren. De verdachte heeft telkens het saldo op deze OV-chipkaarten verhoogd tot nagenoeg het maximale bedrag dat bij een refund kon worden uitgekeerd. De verdachte was ook in bezit van software waarmee hij dit kon doen.

Vervolgens hebben de verdachte en de medeverdachten deze gemanipuleerde OV-chipkaarten aangeboden voor een refund, waarna een aantal keer ten onrechte geld aan hen is uitgekeerd.

Het hof is, anders dan door de advocaat-generaal gevorderd, van oordeel dat een kaartschrijver/kaartlezer – op zichzelf beschouwd – niet als technisch hulpmiddel in de zin van artikel 139d Sr kan worden aangemerkt. Van enige samenhang met de op de laptop van de verdachte aangetroffen software, waarmee OV-chipkaarten kunnen gemanipuleerd, is evenmin gebleken, zodat de kaartlezer/kaartschrijver evenmin in samenhang met de genoemde software kan worden beschouwd als technisch hulpmiddel. De software is wel aan te merken als technisch hulpmiddel.

Lees hier de volledige uitspraak.


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF