Niet-traditionele inbreuk: over wat boefjes nog meer doen

Niet alleen consumenten, ook bedrijven hebben dagelijks met phishing, domeinnaamfraude en spookfacturen te maken. De impact van deze problematiek is niet te onderschatten. Fraudeurs maken zonder toestemming van rechthebbenden gebruik van merken, handelsnamen en auteursrechten om mensen om de tuin te leiden. Dit artikel geeft een overzicht van een aantal veel voorkomende niet-traditionele inbreuken. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt welke juridische tools er zijn om deze zo goed mogelijk te bestrijden. Is de weg van het intellectueel eigendomsrecht wel de juiste om deze vaak criminele of mogelijk frauduleuze activiteiten te bestrijden?

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF