EU-leiders eens over baanbrekende regelgeving voor cyberbeveiligingsagentschap ENISA

Op 10 december is een politiek akkoord over de Cybersecurity Act bereikt door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Voortaan staat ENISA (European Union Agency for Network and Information and Security) bekend als 'het EU-agentschap voor cyberbeveiliging'.

De overeenkomst versterkt het mandaat van het agentschap om de EU-lidstaten beter te ondersteunen bij het omgaan met cyberbeveiligingsbedreigingen en -aanvallen.

Prof. Dr. Udo Helmbrecht, uitvoerend directeur van ENISA, zei: "Het ontvangen van een permanent mandaat is een belangrijke prestatie voor ENISA. De Europese Unie heeft een nieuwe belangrijke stap gezet in het vergroten van het niveau van cyberbeveiliging in de Europese digitale omgeving. Het nieuwe cyberbeveiligingscertificeringskader zal zakelijke kansen voor de cyberbeveiligingsindustrie van de EU bieden, naast het stimuleren van de ontwikkeling van meer betrouwbare ICT-producten en -diensten. Namens het hele team van ENISA wil ik de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie bedanken voor hun steun aan ENISA gedurende het hele wetgevingsproces. "

Dit zijn de belangrijkste hoogtepunten van de Cybersecurity Act:

  • ENISA krijgt een permanent mandaat met meer personele en financiële middelen;

  • ENISA zal zijn steun aan EU-lidstaten vergroten om de capaciteiten en expertise te verbeteren, met name op het gebied van coördinatie van cybercrises en het voorkomen van en reageren op cyberincidenten;

  • Binnen het cybersecurity-certificeringskader zal ENISA marktgerelateerde taken hebben, met name door Europese cybersecurity-certificeringsregelingen voor te bereiden met deskundige hulp en nauwe samenwerking van nationale certificeringsautoriteiten en industrie;

  • ENISA zal zijn steun aan de lidstaten en de EU-instellingen versterken bij de ontwikkeling, uitvoering en herziening van algemeen cyberveiligheidsbeleid.

De nieuwe verordening van ENISA vereist een formele goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Na publicatie in het EU-Publicatieblad treedt de Cybersecurity Act in werking.


Documenten:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF