Artikel: Gedwongen ontgrendeling van een smartphone en het nemo tenetur-beginsel

Na het sneuvelen van een aan de verdachte te richten decryptiebevel (het bevel om het wachtwoord prijs te geven waarmee hij digitale bestanden heeft beveiligd) in het, kortgeleden ook door de Eerste Kamer aangenomen, wetsvoorstel Computercriminaliteit III, wordt in een advies aan de Minister van Justitie en Veiligheid nu voorgesteld om de verdachte fysiek te kunnen dwingen een met zijn vingerafdruk beveiligde smartphone te ontgrendelen. Een dergelijke bevoegdheid is van belang voor de opsporing, maar het voorstel is in meerdere opzichten ondoordacht en leidt in zijn huidige vorm gemakkelijk tot strijd met het in art. 6 EVRM geïmpliceerde nemo tenetur-beginsel.

Lees verder:

  • Gedwongen ontgrendeling van een smartphone en het nemo tenetur-beginsel door Alex Bood in NJB

Lees het hele artikel in Navigator.Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF