Artikel: De regulering van Initial Coin Offerings en cryptocurrencies

Blockchaintechnologie en daaraan gerelateerde cryptocurrencies ontwikkelen zich in snel tempo en worden op steeds grotere schaal gebruikt. Hoewel het gebruik van blockchaintechnologie allerlei kansen biedt, zijn er ook risico’s aan verbonden. Op dit moment vallen cryptocurrencies in Nederland niet onder het reguliere financiële toezicht, terwijl de koersen van bitcoins enorm fluctueren, met alle bijbehorende volatiliteitsrisico’s en andere onzekerheden voor investeerders. Overheden en financiële toezichthouders in Nederland en andere landen worstelen met de vraag of regulering nodig is en, zo ja, hoe regulering eruit zou moeten zien. In deze bijdrage onderzoeken de auteurs hoe verschillende landen de regulering van blockchaintechnologie aanpakken

Lees het volledige artikel via Kluwer Navigator:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }