Artikel: Belastingheffing over cryptobezittingen in box 3

Een groot aantal Nederlanders is inmiddels ingestapt in de handel in cryptovaluta. De onervaren belegger zal zich er wellicht niet bewust van zijn dat hij zijn cryptovermogen moet aangeven in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting. En is hij zich dat wel, dan ziet hij zich geconfronteerd met de vraag tegen welke waarde hij zijn cryptobezittingen in zijn aangifte moet verantwoorden. Daarom strekt het tot aanbeveling dat de voorschriften die daarop betrekking hebben – zoals het in aanmerking te nemen waarderingstijdstip en het platform waarop de koers wordt bijgehouden – wettelijk moeten worden vastgelegd, evenals dat de Belastingdienst belastingplichtigen toereikend voorlicht. Dit geldt temeer nu de Belastingdienst (nog) over weinig genoegzame controlemiddelen beschikt om cryptobezittingen van een belastingplichtige te achterhalen.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF