Autoriteit Persoonsgegevens voor de rechter vanwege passieve houding medische data

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dient zich op vrijdag 10 maart voor de rechter in Utrecht te verantwoorden. Het gaat om twee langlopende beroepszaken die Vrijbit aanspande. Volgens de burgerrechtenvereniging weigert AP in te grijpen tegen het systematisch onrechtmatig verzamelen en verwerken van medische gegevens door zorgverzekeraars.

De eerste zaak gaat om een afgewezen verzoek dat Vrijbit op 3 mei 2011 bij het CBP (thans AP) indiende om een eind te maken, aldus de klacht, aan de onrechtmatige verzameling en verwerking van medische gegevens door de zorgverzekeraars.

Volgens de belangenorganisatie gaan zorgverzekeraars tot op de dag van vandaag met medische gegevens om volgens een gedragscode die jaren terug al door de rechtbank Amsterdam werd veroordeeld als strijdig met de fundamentele rechten op bescherming van het privéleven van patiënten en het medisch beroepsgeheim.

De tweede zaak die vrijdag 10 maart op de rol staat, handelt over de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit  (NZa) de medische diagnose- en behandelgegevens (DBc) van burgers periodiek opeist van de zorgverleners, deze zelf verwerkt in het DIS (Diagnose Informatie Systeem) en vervolgens verstrekt aan derden.

Volgens de belangenorganisatie gaf CBP elf jaar geleden al aan dat het DIS geen tot een persoon herleidbare gegevens mag bevatten, maar staat al jaren onomstotelijk vast dat dit wel het geval is.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF