Datalekken bij gemeenten: voorlopig geen oplegging van boetes door AP

Door Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA) zijn kamervragen gesteld aan de Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de berichten 'Datalekken bij gemeenten; het is een beetje een zooitje' en 'Organisaties worstelen met nieuwe privacy wetgeving'.

De minister deelt het geschetste beeld, dat het beleid rond datalekken bij gemeenten nog steeds een zooitje is, dat gemeenten geen eenduidig beleid voeren rond datalekken, en dat datalekken niet (altijd) gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, niet.

Volgens hem is niet ieder beveiligingsincident een datalek en niet ieder datalek meldplichtig. Het is aan AP om te bepalen of organisaties daarin in gebreke zijn, aldus de minister.
 

Geen boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op dit moment nog geen boetes uitgedeeld aan gemeenten die hun informatiebeveiliging niet op orde hebben.

Hoewel informatiebeveiliging bij gemeenten niet vrijblijvend is, heeft de AP aangekondigd om de gemeenten (eerst) nogmaals te wijzen op welke lekken wel en welke lekken niet gemeld dienen te worden.
 

Blik op 2018

Uit een onderzoek van PwC, het PwC Privacy Governance onderzoek, dat onder 210 organisaties in onder meer de publieke sector is uitgevoerd, blijkt dat slechts een op de tien organisaties klaar is voor de gewijzigde privacywetgeving die in mei 2018 van kracht wordt.

Volgens de minister is het voor elke organisatie, publiek en privaat, de eigen verantwoordelijk om voor naleving van de regels in de AVG en de daarop gebaseerde wetgeving te voldoen. Dit is inherent aan het juridische systeem van de AVG die elke verantwoordelijke voor gegevensverwerking zelf de verantwoordelijkheid oplegt voor naleving ervan. Vanuit de departementen en koepelorganisaties worden wel enkele faciliterende activiteiten ondernomen om organisaties te ondersteunen bij de implementatie.


Lees verder:

 

 

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF