PvdA vraagt om hardere aanpak datalekken bij gemeenten

De PvdA heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om een hardere aanpak van datalekken bij gemeenten gevraagd. Aanleiding is onderzoek waaruit blijkt dat de helft van alle datalekken bij gemeenten niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gemeld. Verder zijn burgers bij 82 procent van de datalekken niet door hun gemeente ingelicht. Ondanks de meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar geen enkele boete opgelegd.

 

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF