Naar een nieuwe regeling voor beslag op gegevensdragers

Gegevensdragers, zoals smartphones, tablets en computers, bevatten een schat aan informatie over hun eigenaars en gebruikers. Ze zijn daarom belangrijke tools in de zoektocht naar de waarheid in strafzaken. Digitaal bewijs is van groot belang zowel in cybercrimezaken als bij klassieke misdrijven. De inbeslagname en het uitlezen van gegevensdragers brengen helaas ook een verregaande privacy-inmenging met zich mee. In dit artikel bespreken de auteurs de huidige regelgeving en rechtspraak over de inbeslagname van gegevensdragers in België en Nederland. Vervolgens zoomen ze in op de relevante rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten voor de Mens. Het artikel eindigt met een aantal mensenrechtenconforme aanbevelingen voor de Belgische en Nederlandse wetgever. 


Lees hier het volledige artikel:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF