Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe stijl: niet groter, wel anders

Een vijf keer zo grote Autoriteit Persoonsgegevens. Jacob Kohnstamm, voormalig voorzitter van AP, zag daar wel wat in. En ook huidige AP-baas Aleid Wolfsen vindt verveelvoudiging van toezicht een must. Een logische stap, nu steeds meer bedrijven en sectoren experimenteren met data en innovatie? Niet als je het mij vraagt. Volgens mij ligt de kracht van een vernieuwde Autoriteit Persoonsgegevens met name in kwaliteit, niet in kwantiteit.

Dat de Autoriteit Persoonsgegevens belangrijk werk doet, kan ik alleen maar onderstrepen. Maar om innovatie met data in goede banen te leiden, is het goed om te kijken naar wat er allemaal wél kan met data, in plaats van wat allemaal niet mag zoals nu vaak het geval is. Daar heeft de AP nu en straks genoeg manschappen voor, zeker als straks de nieuwe Europese privacywet wordt ingevoerd. Veel bedrijven zullen dan – op eigen kosten – verplicht een interne privacy toezichthouder (dpo) moeten hebben die de AP van een schat van toezichtsdata voorziet. Zo bezien krijgen Kohnstamm en Wolfsen meer toezichtscapaciteit dan ze ooit konden dromen!

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF