Privacy-organisaties bezorgd over inzet big data overheid

Verschillende privacy-organisaties maken zich zorgen over de plannen van de overheid om big data voor allerlei doelen in te zetten. Begin dit jaar verscheen er een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat voor de privacygevolgen van big data waarschuwde.

Naar aanleiding van dit rapport werden Bits of Freedom, Stichting Privacy First, alsmede de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, Nederlandse Vereniging voor Journalisten, Privacy & Identity Lab en Internet Society Nederland (ISOC) voor een gesprek over het onderwerp door minister Stef Blok en minister Van der Steur uitgenodigd. De experts en organisaties maken zich zorgen, aangezien de noodzaak om big data in te zetten niet is aangetoond en dit vergaande gevolgen voor de privacy kan hebben.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }