Bitcoins: een vreemde zaak?

In de spraakmakende ‘bitcoin-zaak’ heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Spraakmakend, omdat het een (gedeeltelijk) antwoord geeft op hoe bitcoins juridisch gekwalificeerd worden. Spraakmakend, omdat dit antwoord voor discussie vatbaar is.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }