Cyberpolis wordt nog niet omarmd

De perceptie van het risico is nog lang niet doorgedrongen in het bedrijfsleven. Het cyberrisk staat bij grote ondernemingen wel op de radar als reëel risico, maar de koopbereidheid is klein. Ook bij mkb-bedrijven staat het op de radar, maar wordt het niet ervaren als een risico met grote impact. De conversie op offertes is ronduit laag te noemen, namelijk minder dan 10%.

Bij traditionele verzekeringen is er beperkte dekking voor cyberrisico’s. De cyberriskverzekering is calamiteitendekking en de verzekeringsmarkt voor cyberrisk is wisselvallig en individueel. Sectoren die worden gezien als moeilijk verzekerbare risico’s in de markt voor cyberriskverzekeringen zijn de financiële sector (en dus ook de financieel advieskantoren), medische- en zorginstellingen, callcenters en telemarketing, de publieke sector, dataprocessingbedrijven, internetproviders, telecombedrijven en sociale netwerken en alles buiten de Europese Unie.

Om het risico in te schatten kun je als bedrijf een aantal stappen zetten. Stap 1 is het inventariseren van de risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden. De volgende stap is dat de mogelijke gevolgen voor het bedrijf en de bestaande verzekeringsdekking geanalyseerd moet worden. Stap 3 is het bepalen van huidige en gewenste maatregelen en dat te bespreken met de medewerkers. Stap 4 is een regelmatige evaluatie of de aanpak nog het gewenste resultaat heeft. Deze stappen zou je als adviseur met je klanten kunnen doorlopen, maar ook voor je eigen kantoor.

Bron: Amweb

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }