Wet kansspelen op afstand in 2017 van kracht

In 2017 treedt de wet Kansspelen op afstand (Koa)  in werking. Deze wet zorgt ervoor dat Nederlanders straks veilig en verantwoord online kunnen gokken.

Honderdduizenden Nederlanders wagen online wel eens een gokje. Tot nu toe kunnen zij dat alleen onbeschermd doen, via een aanbod dat niet gebonden is aan strikte eisen. Als de Koa volgend jaar van kracht is, kunnen online gokspelletjes worden aangeboden door bedrijven die over een vergunning beschikken en aan strenge regels voldoen.

Door enkel nog in zee te gaan met aanbieders die over een vergunning beschikken, weten spelers van online gokspelletjes zich straks beschermd tegen kansspelverslaving. Zo is de aanbieder verplicht spelers te wijzen op hun spelgedrag en hen bij risicovol gedrag te dwingen tot matiging. Probleemspelers worden centraal geregistreerd en uitgesloten van verdere deelname. Zo wil het kabinet het aantal “risicospelers” en “probleemspelers” terugdringen. De nieuwe wet maakt ook beter toezicht mogelijk: op eerlijk spel, maar ook op eventuele fraude en witwassen.

Vanaf 2017 biedt het kabinet ook meer ruimte aan nieuwe loterij-initiatieven die het maatschappelijk belang centraal stellen. Om de goede doelen loterijen meer (financiële) ruimte te geven voor vernieuwing van hun spelaanbod, hoeven deze loterijen straks geen 50, maar nog slechts 40 procent van hun omzet af te dragen aan goede doelen. Deze vernieuwing moet leiden tot gokspelletjes die beter aansluiten bij de wensen van het publiek. De verwachting is dat door deze nieuwe initiatieven de totale omzet van de loterijen zal stijgen – en dat de afdracht aan de goede doelen in absolute zin dus gelijk zal blijven, of zelfs zal toenemen.

Ook de casinomarkt gaat op de schop. Het wetsvoorstelling voor de herinrichting treedt naar verwachting eveneens in 2017 in werking. Dit komt er op neer dat het huidige monopolie op speelcasino’s wordt losgelaten. Ook wordt het staatsaandeelhouderschap van Holland Casino opgeheven.

Bron: Rijksoverheid 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }