Leestip: Zorgvuldig ICT-gebruik

In dit boek willen de auteurs de lezer kennis laten maken met en aandacht vragen voor de verschillende risico’s die het dagelijks gebruik van ICT met zich meebrengen. Niet om te ontmoedigen ICT te gebruiken maar om de lezer bewust te maken van afwegingen die je kunt en als professional soms ook moet maken.

Aan de hand van sociale en juridische normen verkennen de auteurs wat zorgvuldig ICT-gebruik inhoudt en welke grenzen er kunnen worden getrokken. Vervolgens bespreken de auteurs hoe een computer werkt en hoe deze een verbinding maakt met andere netwerken zoals het internet. Aan het einde van het boek brengen de auteurs alles weer samen door nader in te gaan op de vraag wat dit betekent voor het dagelijks gebruik van ICT. 

De auteurs maken dagelijks gebruik van verschillende vormen van Informatie en Communicatie Technologie (ICT), zoals een laptop, tablet of smartphone met daarop software die toegang geeft tot bijvoorbeeld je e-mail en internet. Soms is dat gebruik privé en soms zakelijk. In veel gevallen loopt dat gebruik door elkaar doordat mensen steeds vaker hun privé email lezen op de smartphone van de baas of andersom. Toch is de kans groot dat je als professional niet altijd bewust bent van de risico’s van je gebruik, bijvoorbeeld bij het gebruik van een open wifi verbinding.

Zorgvuldig ICT-gebruik is primair geschreven voor aankomende professionals, maar ook voor professionals die al werkzaam zijn kan het een leerzaam werk zijn. De auteurs richten ons daarbij op zorgvuldig gebruik van ICT door de (aankomende) professional die niet werkzaam is in de ICT-branche.

Praktische Informatie

  • Auteurs: Michiel van Dijk, Sander Gellaerts
  • Prijs: € 25,75
  • Aantal pagina's: 172
  • Uitgever: Wolters Kluwer
  • Verschijningsdatum: 31-08-2016
  • ISBN: 9789013138160

Klik hier om voor meer informatie. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }