Inwerkingtreding Wet Computercriminaliteit III staat gepland voor 1 januari 2017

Effectieve aanpak van cybercriminaliteit blijft ook in 2017 hoog op de agenda staan, aldus de begroting voor 2017 die het Ministerie voor Veiligheid en Justitie op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. 

Uit de begroting blijkt niet alleen dat de komende jaren flink geïnvesteerd zal worden in de aanpak van cybercrime, maar ook dat de inwerkingtreding van de Wet Computercriminaliteit III gepland staat voor 1 januari 2017. 

Het wetsvoorstel werd ingediend op 21 december 2015 en is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel versterkt in het wetboek van Strafrecht en het wetboek van Strafvordering de opsporing en vervolging van computercriminaliteit. Hiermee wordt de wetgeving aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. Ook worden burgers beter beschermd tegen bijvoorbeeld het verleiden van een minderjarige tot ontucht (grooming) of de verspreiding van kinderpornografie en ernstige computercriminaliteit.

Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

Bron: 

  

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF