Vloggende rapper niet langer vast

Berichtgeving op internet gecombineerd met de feitelijke aanwezigheid van circa 200 jongeren in Tilburg Noord op zondagavond 11 september was aanleiding om maandag een 23-jarige rapper aan te houden op verdenking van opruiing. Nader digitaal onderzoek heeft uitgewezen dat op dit moment niet langer sprake is van een voldoende mate van verdenking om tot een voorgeleiding over te kunnen gaan.

Het feit dat verdachte niet aan dit onderzoek heeft meegewerkt heeft er mede toe geleid dat deze conclusie pas vandaag getrokken kon worden. De man komt vandaag vrij en blijft wel verdachte. Onderzoek zal worden voortgezet.

Voor bewoners in Tilburg Noord leidde de situatie tot grote ongerustheid en gevoelens van onveiligheid. Het OM is zich ervan bewust dat de bijeenkomst van zondagavond uit de hand had kunnen lopen en deelt de zorgen van gemeente en politie voor dreigende openbare ordesituaties naar aanleiding van vlogs.

Het OM benadrukt niet te reageren op dergelijke oproepen via social media. De politie blijft daadkrachtig optreden bij ongeregeldheden.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }