Uitleg begrip vervaardigen van kinderporno

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3477

Anders dan de verdediging kennelijk veronderstelt, is voor de vraag of kan worden bewezen dat verdachte de in de tenlastelegging bedoelde kinderpornografische foto's van het slachtoffer heeft vervaardigd niet van doorslaggevend belang of verdachte (telkens) degene is geweest die feitelijk de fotocamera waarmee de foto's zijn gemaakt heeft bediend. 

Uit de gebruikte bewijsmiddelen blijkt dat verdachte samen met het toen 13-jarige slachtoffer in zijn - verdachtes - woning bezig is geweest om deze serie van 8 kinderpornografische foto's van het slachtoffer te maken. Verdachte heeft bij het tot stand komen van deze foto's een actieve rol gehad, in de eerste plaats omdat hij - zoals hij heeft bekend - in ieder geval één van deze foto's zelf heeft gemaakt en omdat op twee van die foto's de hand van verdachte te zien is die het slachtoffer aftrekt. 

Het hof acht dan ook met de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte die kinderpornografische afbeeldingen heeft vervaardigd. Dat een of meer van die foto's feitelijk wellicht door het slachtoffer zelf of bijvoorbeeld via de zelfontspanner van de camera zijn genomen, doet hieraan niet af.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF