Artikel: Technologie voor opsporing en handhaving | Kansen, ervaringen en knelpunten

In veel landen proberen opsporings- en handhavingsdiensten voortdurend hun prestaties te verbeteren. Daarbij wordt ook getracht optimaal gebruik te maken van technologie die beschikbaar is voor de opsporing en de handhaving.

Vaak moeten technische, juridische en organisatorische hobbels worden genomen voordat kansen van veelbelovende technologie daadwerkelijk kunnen worden benut. Om beter zicht te krijgen op het gebruik van technologieën in de opsporing en handhaving hebben we 46 opsporings- en handhavingsdiensten in elf landen bevraagd naar hun ervaringen en behoeften. Daarbij werd onder meer gevraagd naar welke technologieën zij reeds gebruikten, wat hun ervaringen daarmee zijn, welke behoeften er op het vlak van technologie spelen, tegen welke (technische, juridische en organisatorische) knelpunten ze aan lopen en in hoeverre sprake is van evaluaties en succesverhalen.

Eerder werden ook al meer dan dertig Nederlandse organisaties betrokken bij de opsporing (politiekorpsen, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke Marechaussee en Openbaar Ministerie) bevraagd op dit vlak.

In deze bijdrage ligt de nadruk op internationale ontwikkelingen en wordt aangegeven in hoeverre Nederland daarmee in de pas loopt dan wel daarvan afwijkt.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }