Cybersecurity in de energiesector en de EU-richtlijn Netwerk- en informatiebeveiliging

Op 8 augustus 2016 is de EU-richtlijn Netwerk- en informatiebeveiliging (hierna: 'NIB-richtlijn') in werking getreden. De NIB-richtlijn bevat (nadere) regels met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging die onder meer van toepassing zijn op 'aanbieders van essentiële diensten', waaronder bedrijven in de energiesector. Doel van deze richtlijn is het tot stand brengen van een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van dergelijke aanbieders in de EU. Dit is van belang omdat de omvang, de frequentie en de gevolgen van beveiligingsincidenten toenemen en een grote bedreiging vormen voor de goede werking van netwerk- en informatiesystemen. De betrouwbaarheid en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van 'aanbieders van essentiële diensten' is volgens de NIB-richtlijn essentieel voor een goede werking van de interne markt.

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }