Veroordeling tot gevangenisstraf 15 maanden en maatregel van terbeschikkingstelling onder voorwaarden wegens gewoonte maken van het bezit & verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6883

Het hof veroordeelt de verdachte vanwege het een gewoonte maken van het bezit en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden en tot de maatregel van terbeschikkingstelling onder voorwaarden, waarvan het hof de dadelijke uitvoerbaarheid gelast. 

Aangaande deze maatregel overweegt het hof:

a) dat de door de verdediging geopperde behandeling in het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijk strafdeel door het hof wordt gezien als een onvoldoende stevig kader dat de daadwerkelijke behandeling waarborgt;

b) dat de maatregel terbeschikkingstelling met voorwaarden opgelegd kan worden ter zake van de delicten waarvoor verdachte veroordeeld wordt omdat aan het gevaarscriterium is voldaan, nu er naar het oordeel van het hof sprake is van het plegen van delicten die een gevaar vormen voor de algemene veiligheid van personen.

c) dat de tbs, indien deze in de toekomst omgezet zou worden naar een tbs met verpleging van overheidswege in het geval dat verdachte zich niet aan de voorwaarden zou houden, een zogenoemde ongelimiteerde terbeschikkingstelling zal betreffen. Het hof acht de delicten die verdachte heeft gepleegd delicten die een gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van personen, zoals bedoeld in artikel 38e Wetboek van Strafrecht.

Lees hier de volledige uitspraak. 
 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }