VNG wil onderzoek naar extra kosten gemeenten door Europese privacyverordening

Eind mei trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. De AVG is binnen twee jaar de basis van nationale wetgeving. Gemeenten moeten op 25 mei 2018 aan de nieuwe regels voldoen en dat brengt extra kosten met zich mee.

De VNG heeft minister Plasterk gevraagd een onderzoek in te stellen naar de financiële gevolgen van de wijzigingen in de uitoefening van gemeentelijke taken.

Verplicht

Gemeenten zijn straks verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Daarnaast moeten zij actief beleid voeren op privacy en maatregelen treffen om inwoners te informeren over hoe wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens.

Impactanalyse 

Minister Van der Steur (V&J) heeft toegezegd een impactanalyse te laten maken over de uitvoeringsconsequenties van de AVG voor gemeenten. Mogelijk kan dat gebeuren in samenhang met het onderzoek naar de financiële gevolgen.

Meer informatie

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }