Artikel: 'Privacy: meer, meer en meer'

De kogel is door de kerk. Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGB) in werking getreden. Vanaf 25 mei 2018 is de AVGB direct van toepassing en kan er handhavend worden opgetreden. Dat is een vrijdag. Of zo pal voor het weekend ook meteen rake klappen zullen worden uitgedeeld, valt nog te bezien. Privacyschendende organisaties zullen echter vast niet al te lang worden ontzien, zeker niet als je bedenkt dat de toezichthouders gaan beschikken over een belangrijke wapenuitrusting: de ultieme boetebevoegdheid van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }