Verspreiden kinderporno middels forum internetsite als beheerder en administrator van die site

Rechtbank Rotterdam 7 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5146

De rechtbank is onder meer van oordeel dat de verdachte actief is geweest op het forum van de internetsite 1 onder nickname 1 en nickname 2, als gebruiker en administrator(beheerder). Middels dit forum werden gedurende de gehele tenlastegelegde periode kinderpornografische afbeeldingen aangeboden en verspreid. De verdachte heeft daarin als medepleger een aandeel gehad, nu hij als beheerder nickname 2 en als faciliterende gebruiker nickname 1 samen met anderen daaraan een wezenlijke bijdrage heeft geleverd, gelet op het doel en de wijze waarop dit forum opereerde.

De rechtbank acht zich onvoldoende voorgelicht over de persoon van verdachte. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het noodzakelijk is dat een aanvullend onderzoek naar de geestvermogens van verdachte wordt ingesteld voordat de op te leggen straf kan worden bepaald. 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }