Artikel: De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het is (bijna) zover: de aloude Privacyrichtlijn 95/46 wordt na ruim 20 jaar vervangen. Na een lang en moeizaam traject is in de eerste helft van dit jaar een akkoord bereikt over een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening brengt op tal van terreinen vernieuwingen in de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, en de impact daarvan zal groot zijn. In dit artikel belichten de auteurs enige belangrijke wijzigingen.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF