'Zorgen om big data'

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten zijn bezorgd over de rechtsbescherming van de burger bij big data-projecten. De organisaties van juristen zijn medeondertekenaars van een brief aan minister Van der Steur (Justitie en Veiligheid) en Blok (Binnenlandse Zaken). De groep, bij elkaar gebracht door Bits of Freedom, gaat binnenkort in gesprek met de twee bewindslieden. Het overleg vindt plaats naar aanleiding van het WRR-rapport 'Big Data in een vrije en veilige samenleving'.

Lees verder: 


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }