'Meldplicht: een half jaar datalekken'

Het is een goed moment om eens te kijken wat voor trends en ontwikkelingen we zien, een half jaar nadat de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is ingegaan. Met de nieuwe Wbp kwamen er een hogere boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en een meldplicht voor datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Inmiddels zijn er diverse incidenten geweest waarop de meldplicht van toepassing was. Welke overeenkomsten, uitdagingen en andere opvallende zaken waren er?

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }