Artikel: 'Privacy in het digitale tijdperk: over de rechtmatigheid van het onderzoek aan een in beslag genomen smartphone'

Dat het door de politie onderzoeken van een smartphone een inbreuk op de privacy oplevert is geen punt van discussie. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft wel geoordeeld dat de huidige wettelijke regeling geen grondslag kan vormen voor een dergelijke inbreuk nu deze de toets van artikel 8 EVRM niet (meer) kan doorstaan. Deze beslissing heeft tot nu toe geen navolging gekregen in andere uitspraken. In deze bijdrage wordt de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden nader bekeken en wordt de jurisprudentie die daarop is gevolgd geanalyseerd.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF