Artikel: Sloopt massasurveillance de adequacy decision?

Van iPhones die op zwart gaan tot vrees voor voortdurende en ongebreidelde datagraaierij door Amerikaanse geheime diensten: het vernietigen van de Safe Harbor-beschikking heeft veel los gemaakt. Waar zulke beschikkingen zijn ontworpen om het leven gemakkelijker te maken voor het bedrijfsleven, veroorzaken ze nu meer onrust dan rust.

Na het verdwijnen van de Safe Harbor-beschikking lag veel druk op de Europese Commissie om snel met een alternatief te komen. Het zou logisch zijn als de Europese Commissie een conceptbesluit zou afleveren dat voldoet aan de uitspraak van het Europese Hof. Dat is echter niet zo en dat blijkt ook vrijwel onmogelijk te realiseren. Er is nog steeds geen garantie dat er daadwerkelijk een adequaat beschermingsniveau is in de Verenigde Staten, ook niet met het concept-Privacy Shield. Dat komt omdat het eigenlijk niet mogelijk is om te beoordelen hoe de geheime diensten zich in andere landen in de praktijk gedragen, terwijl dat wel moet worden meegenomen in de beoordeling. Daarnaast is er nog steeds sprake van massasurveillance door de geheime diensten van de Verenigde Staten.

Daar staat tegenover dat ook Europese lidstaten soortgelijke wetgeving hebben. En dus zal de Europese rechter gaan bepalen waar de grens ligt voor Europese én Amerikaanse geheime diensten. Daarmee bepaalt de rechter en passant ook de toekomst voor de adequacy decision.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }