Artikel: Big data en misbruik van machtspositie

Het Duitse Bundeskartellamt is een onderzoek gestart naar Facebook. In haar persbericht van maart 2016 stelt de Duitse mededingingsautoriteit dat Facebook mogelijk misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie op de markt voor sociale netwerken. De gebruikersvoorwaarden voor Facebook zouden namelijk in strijd zijn met de Duitse privacyregelgeving en het opleggen van deze onrechtmatige voorwaarden door Facebook zou misbruik van machtspositie vormen. Dit is één van de eerste zaken waar een mededingingsautoriteit het verbod van misbruik van machtspositie toepast in verband met big data.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }