Persoonsgegevens bijna 3.000 Amsterdammers gelekt

De privégegevens van bijna 3.000 Amsterdammers zijn door een fout op straat komen te liggen. Door een fout van het bedrijf dat in opdracht van de gemeente de brieven verwerkt, een dochteronderneming van PostNL, ontvingen 2948 uitkeringsgerechtigden een onjuiste specificatie van hun uitkering over de maand juli. Een onbekend deel van deze brieven bevat de persoonsgegevens, het burgerservicenummer en het rekeningnummer van andere Amsterdammers.

De foute verzending werd binnen een dag ontdekt, waarna de gemeente een excuusbrief heeft verzonden met het verzoek de eerder ontvangen specificatie te vernietigen. "We weten niet zeker of alle ontvangers aan ons verzoek tot vernietiging gehoor hebben gegeven," laat Vliegenthart weten. 

De wethouder noemt het 'heel vervelend voor de betrokken klanten' en biedt mensen die 'op enigerlei wijze nadeel ondervinden' van de fout, hulp aan. De gemeente heeft hiervoor een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen. 

Is de privacy van Amsterdammers in goede handen bij de gemeente Amsterdam? Eerder dit jaar oordeelden de Inspectie Sociale Zaken en de Rekenkamer Amsterdam al dat de privacy van Amsterdammers bij de gemeente niet in goede handen is. e  Rekenkamer Amsterdam concludeerde dat de gemeente onvoldoende aandacht heeft voor de privacy van burgers bij de uitvoer van zorgtaken. In januari stelde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de beveiliging niet in orde is van het systeem waarmee gemeenten en overheidsinstanties onderling gegevens uitwisselen over onder meer uitkeringen. 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF