Hogeropgeleiden vaker slachtoffer cybercriminaliteit

Lager opgeleide mensen zeggen minder vaak slachtoffer van gewone criminaliteit te zijn dan hoogopgeleide mensen. Dit geldt ook voor cybercriminaliteit . 8% van de lageropgeleiden is slachtoffer van cybercriminaliteit terwijl dit voor hogeropgeleiden 13% is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen met een laag inkomen minder aantrekkelijk zijn als slachtoffer voor cybercriminelen. Het is ook mogelijk dat het internetgebruik verschilt tussen opleidingsniveaus. Dat blijkt uit een rapportage van het CBP over de risico’s van ICT-gebruik voor de economie.

 

 

Het type cybercriminaliteit verschilt per opleidingscategorie. ‘Hacken’ is de meest genoemde vorm van cybercriminaliteit voor alle opleidingscategorieën, gevolgd door koop- en verkoopfraude bij middelbaar- en hogeropgeleiden, en cyberpesten bij mensen met een middelbaar en lager opleidingsniveau. Identiteitsfraude komt relatief vaak voor bij hogeropgeleiden. Deze bevindingen zijn consistent met de hypothese dat mensen met een hoger inkomen een aantrekkelijker doelwit voor criminelen zijn.

 

 

Lees hier het volledige rapport:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }