Wanneer is een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht?

Onlangs is de privacyverordening vastgesteld. Deze nieuwe privacywetgeving vervangt de bestaande privacywetgeving voor een groot deel. De nieuwe wetgeving is vanaf 28 mei 2018 van kracht. De komende privacyverordening introduceert enkele nieuwe verplichtingen (en daarmee corresponderende woorden, zoals de verplichting in artikel 35 om in bepaalde gevallen een zogenaamde “gegevensbeschermingseffectbeoordeling” te houden. Wanneer geldt die plicht? En wat houdt de beoordeling in? 

Lees verder: 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }