In 2015 was 11% van de Nederlanders slachtoffer van (een vorm van) cybercriminaliteit, maar lage bereidheid tot aangifte

Met de opkomst van ICT in de maatschappij is cybercriminaliteit een alledaags fenomeen geworden. In 2015 was elf procent van de Nederlanders slachtoffer van een vorm van cybercriminaliteit. Per honderd inwoners vonden in 2015 negentien cybercriminaliteitsdelicten plaats – sommigen personen waren dus slachtoffer van meerdere delicten. Cybercriminaliteit komt nu net zo vaak voor als vermogensdiefstal. Dat blijkt uit een rapportage van het CBP over de risico’s van ICT-gebruik voor de economie.

Wat opvalt is dat van cybercriminaliteitsdelicten relatief weinig aangifte wordt gedaan. Het aangiftepercentage bij cybercriminaliteit is 8%, terwijl dat bij gewelds- en vermogensdelicten 21% en 35% is. Deze lage bereidheid tot aangifte kan samenhangen met lage verwachtingen bij slachtoffers over de opsporingsmogelijkheden van de politie, beperkte (financiële) schade of schaamtegevoelens.

Lees hier het volledige rapport:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }